راهنمای راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

راهنمای راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

راهنمای راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

Blog Article

شیوه ثبت شرکت در ایران مرحله به مرحله
مقدمه
تاسیس یک شرکت در ایران یکی از اساسی‌ترین مراحل برای آغاز تجارت است. در این مطلب، به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید کسب و کار خود را ثبت کنید.
انواع شرکت‌های تجاری در ایراندر کشور ایران، گونه‌های متنوع شرکت‌های بازرگانی وجود دارد که هر نوع خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فرد را دارند. در این مقاله، به معرفی مهم‌ترین انواع شرکت‌های کسب و کار در کشور ایران می‌پردازیم.

شرکت سهامی گسترده
یکی از گونه‌های شرکت‌های بازرگانی در کشور ایران، شرکت سهامی گسترده است. در این مدل شرکت، اعتبار به سهام تقسیم می‌شود و اعضا می‌توانند سهم را بخرند و در سود شرکت مشارکت داشته باشند.

شرکت سهامی خاص
مدل دیگری از شرکت‌های بازرگانی، شرکت سهامی خاص است. در این نوع بیزینس، سرمایه به قسمت‌های تجزیه می‌شود، اما تعداد اعضا معین است و سهام قابل جابجایی در بازار سهام نمی‌باشند.

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، گونه دیگری از شرکت‌های کسب و کار در کشور ایران است. در این مدل بیزینس، مسئولیت‌ها اعضا به اندازه بودجه وارد شده به شرکت در بیزینس محدود می‌شود و اعضا در در صورت دیون بیزینس، صرفاً به میزان اعتبار وارد شده متعهد خواهند بود.

شرکت همبسته
شرکت تضامنی یکی از شرکت‌های کسب و کار می‌باشد که در آن، تعهد اعضا به مقدار تمام دیون کسب و کار خواهد بود. در این گونه بیزینس، هر یک از سهامداران مسئولیت نامحدودی در برابر دیون کسب و کار دارند.

شرکت نسبتی
شرکت نسبتی مدل دیگری از شرکت‌های تجاری است که در آن، مسئولیت‌ها اعضا به مقدار سهم الشرکه‌ها آنها در بیزینس در نسبت به کل بدهی‌ها بیزینس محدود می‌شود.

شرکت همیاری
شرکت تعاون یکی از گونه‌های شرکت‌های بازرگانی هست که با هدف برآورده کردن نیازهای شرکا و ارتقاء وضعیت مالی اعضا راه‌اندازی می‌شود. در این گونه کسب و کار، سود به نسبت سهم الشرکه اعضا توزیع می‌شود.

نتیجه‌گیری
در این مقاله، با گونه‌های متنوع شرکت‌های تجاری در ایران پرداختیم. هر نوع از این شرکت‌ها خصوصیات و شرایط خاص خود را دارند که با در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و اهداف می‌توان شرکت مورد نظر خود را برگزینید.


گام اول: تعیین نام شرکت
نخستین گام در فرآیند راه‌اندازی شرکت، انتخاب عنوان مناسب برای کسب و کار است. نام شرکت باید یگانه باشد و با شرکت‌های دیگر متمایز باشد.

مرحله دوم: تدوین اساسنامه
در این قسمت، باید اصول و قوانین بیزینس خود را تنظیم کنید. اساسنامه شامل مشخصات شرکا، نوع کسب و کار، بودجه اولیه و جزئیات دیگر است.

گام سوم: ثبت در سیستم رسمی
بعد از تنظیم اساسنامه، باید جزئیات شرکت را در سامانه ثبت شرکت‌ها وارد کنید. برای این کار، باید به وبسایت رسمی سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید.

مرحله چهارم: اخذ مجوزهای ضروری
با توجه به نوع کسب و کار شرکت، ممکن است نیاز به دریافت مجوزهای مختلف از ادارات مختلف داشته باشید. مجوزها شامل مجوز بهداشت، گواهی محیط زیست و گواهی‌های فنی می‌شود.

گام پنجم: باز کردن حساب بانکی
آخرین مرحله، باز کردن یک حساب به نام بیزینس است. حساب بانکی برای تراکنش‌های مالی و مدیریت امور مالی شرکت ضروری است.

خاتمه
راه‌اندازی شرکت در کشور ایران با در نظر گرفتن مراحل ذکر شده ممکن است. امیدوارم این راهنما برای شما خوانندگان سودمند باشد و بتوانید بیزینس خود را به آسانی راه‌اندازی کنید.

منبع : شرایط ثبت شرکت

Report this page